teen facial dantes plads 7

tofløjet port i egetræ i midterfaget. To af fløjene har helvalmet tag, mens den laveste af fløjene har saddeltag. Denne har ligeledes en fjerde tilbygning, som er en udvidelse af biblioteket af Dissing Weitling. Der adgang til den nyere tilbygning af Henning Larsen ad en nyere, svagt stigende trappe via en glasgang fra vinterhaven og herfra igennem nederste niveau af Kampmanns bygning. I midten ses et relief. Alle fløje står på en lav sokkel af granit, og murene står i rød, blank mur med detaljer i sandsten og granit. Alle hjørnerne i den forreste fløj er refendfugede. Man kommer ind i Vilhelm Dahlerups bygning via en ældre dør og derefter følger en nyere svingdør ind i et dobbelthøjt rum med flere nedgange til den ombyggede kælder. Alle døre og vinduer er ældre. Det nederste niveau i Kampmanns bygning har udstillingsrum i 2/3 og opbevaring samt funktionsrum i resten. Facaderne mod henholdsvis Tietgensgade og Niels Brocksgade er opbygget med et bredt parti af granit over soklen med tilbagetrukne vinduer, der sidder i par. Tilbygningen er placeret i et af bygningens to oprindelige indvendige gårdrum. Ved siden af ses flere relieffer og herover et felt med NY-carlsberg glyptotek. Den nederste del af facaden har et stort vinduesparti med et halvrundt overvindue. I det indre er de oprindelige grundplaner i begge bygninger i hovedtræk bevaret. Ny Carlsberg Glyptotek (herefter Glyptoteket) ligger centralt placeret i København ved siden af Tivoli på en del af det tidligere voldterræn.

Besøg Ny: Teen facial dantes plads 7

Den resterende del af facaden består over soklen af en række vinduer i par, der sidder i et bånd af granit. Alle fem fløje står på en høj sokkel af granit, og murene står i rød, blank mur. Der er ligeledes trapper til de øvrige etager og via en tofløjet dør er der adgang til vinterhaven, hvorfra der er adgang til Hack Kampmanns bygning. Pilastrenes baser og kapitæler er af granit. Tilbygningen af Henning Larsen er indrettet med udstillingsrum på alle etager med undtagelse af det øverste niveau som er en tagterrasse. Udover det dobbelthøje rum domineres stueetagen af den centrale og overdækkede vinterhave med cafe og omkransende udstillingsrum i forskellige størrelser. De tre mellembygninger, der binder bygningerne af Vilhelm Dahlerup og Hack Kampmann sammen står ligeledes på en sokkel af granit og står i rød, blank mur. Herover ses en gesims af granit og et felt med mursten, hvor hver anden række er trukket frem for facaden. Flere af murene i begge gårdrum har felter med mønstermurværk og flere dekorative teen facial dantes plads 7 elementer. Herudover er i nyere tid tilføjet en fjerde fløj som er en udvidelse af biblioteket. Trinpyramiden afsluttes af en skulptur i form af en romersk kopi af en Athene-statue. Døren flankeres af to søjler, hvorimellem der ses en niche med en skulptur og pilastre på hver side af nichen. Det øverste niveau er indrettet med udstillingsrum, der omkranser festsalen. Heltaget er beklædt med kobber og glas, og i hvert hjørne sidder en firkantet lanterne, der afsluttes af en kuppel. I pyramidens podium sidder en ældre, lille og tofløjet bronzedør uden greb. I det ene gårdrum står et hjørnetårn mod Vilhelm Dahlerup-bygningen. Facaderne mod henholdsvis Tietgensgade og Niels Brocksgade er opdelt af fire gesimser, hvoraf den øverste er en hovedgesims. På indersiden er af udstillingssalene, ud mod det vestlige indre rum, er der senere tilbygget kontorfaciliteter og bibliotek. Hjørnerne er fremhævet med massive hjørnepiller af granit med bevingede kvindefigurer i højt relief. Vestfacaden er bygget op omkring et fremskudt midterparti i granit komponeret som et antetempel, der afsluttes af en trinpyramide med fire skulpturer, et i hvert hjørne. Førstesalen er indrettet med udstillingsrum i forskellige størrelser, der omkranser vinterhaven. Herunder ses en dobbeltledet, udkraget tandsnitsgesims. Det gælder for alle bygninger, at der er bevaret mange oprindelige bygningsdele og -detaljer, herunder trapper med balustre, håndlister og trin, søjler, pilastre, portaler, hvælvede og tøndehvælvede lofter, kassettelofter, pilastre, vægpaneler, nicher, podier, montre, stukkatur på vægge og lofter, friser, loftsmalerier, gesimser, indbyggede skabe. Business events, the Ny Carlsberg Glyptotek offers an exclusive experience right up close to the art itself - from small intimate arrangements to grandiose receptions catering for as many as 700 guests. De to bygninger af henholdsvis Vilhelm Dahlerup og Hack Kampmann er bygget sammen med tre lavere mellembygninger, der skaber to indre gårdspladser. See more Exhibitions, glyptoteket's exhibitions present artworks and cultural-historical objects. Den forreste bygning af Vilhelm Dahlerup består af tre grundmurede fløje, hvor den forreste fløj mod Dantes Plads er lavere end de to andre fløje. Indgangspartiet er opbygget omkring den ældre to-fløjet hoveddør med glasfyldinger og et overvindue af glas.